Názory aneb jak se mi jeví svět...

Ať to, co vlastním, přináší užitek také jiným,
a to v duchu moudrosti, jež se sdílí a nikoliv hádá...

Obrázky?
 * Pocta C. G. Jungovi >>> *

LIDÉ A ZEMĚ

Spřátelené

Profi Odkazy

UniBook.com

Vydejte zdarma svou knihu - publikujte
---------------------------

Proofreading.cz

Kouzlo slov ve vašich službách...
---------------------------

Slovník cizích slov

HOMEPAGE >>>

Podstata obsahu stránek...

obraz z dílny přírodyFotografie jako inspirující obraz z dílny přírody...

Představa ve zvídavé mysli člověka je duševním obrazem. A podobně potom jako dokáže skener (čtecí zařízení) snímat grafické informace z předlohy, tak je i naše mysl schopna převádět obrazové představy do myšlenkových vzorců, které lze slovně vyjádřit. Původně se jednalo o zvuková signální znamení, jež se postupně slovně přizpůsobovala a významově ustalovala do praktických vzorců či formulí, v kterých pak jako primitivní (první či původní) šamani, čarodějové a později kněží vytušili a učili se ovládat umění sestavovat slovní formule, jež byly za správných podmínek schopné vyvolat magický účinek.

Lapidárně potom řečeno, že vyřčeným slovem (signálem) lze vyvolat (evokovat) představovaný obraz nebo účinek. Tak jako se myšlenka svou podstatou touží stát slovem, tak slovo se touží stát činem.

Vznik těchto stránek je mým pokusem o revival čili obnovení a oživení pradávné tradice obrazivosti a slovesnosti v novodobých podmínkách. Vycházím při tom více intuitivně z archaických symbolů nesoucích pro nás stále ještě původní skryté významy (archetypy) v původních obrazech. Tak se dostávám k současným slovesným prostředkům, které jsou žel ve svém obecném obsahu často znehodnocovány (devalvovány), přičemž ztrácejí svou původní moc, kdy slovo se ve svém důsledku již netouží přirozeně stát skutkem.

Psanou formu slovesnosti považuji osobně za dar, jenž nám - lidem - byl původně seslán tzv. bohy (vyššími kolektivními inteligencemi) jako prostředek, přičemž bychom se stali svědky, mohli zaznamenávat události a podílet se na společném utváření posvátné skutečnosti. Dnes však v daných souvislostech na bohy nikdo příliš nevěří, protože jsme si díky naší člověčí povaze, a odehranému vývoji, postupně spoustu původních (posvátných) realit transformovali dle svých představ a potřeb. A přitom se nějak pozapomnělo na význam výchozích původních reálií, kam také bezpochyby patří obrazové a písemné prostředky, jež si v tomto kontextu pak dovoluji označovat za čarodějné.

Čarodějství potom chápu jako prastarou disciplínu (obor činnosti zahrnující v sobě také jistou kázeň), jež vychází z výjimečných schopností obdařeného jedince. Člověk s aspiracemi na čarodějství je schopen nejprve jen spontánně vidět obrazy a děje (minulé, současné a budoucí), jež vyzvídá ve zvláštním stavu transu (extatického vytržení z běžné reality) z rozličných čar, např. v prachu cest či z popela ohniště. Ale ony zvláštní čáry (orientace) lze spatřovat stejně tak v oblacích, na noční obloze, ve vodním prostředí, ve vlnách, v plamenech, ve tvarech či struktuře kamenů, v podzemí v jeskynních labyrintech, jednoduše pak ve všem, co nějakým způsobem odráží realitu jako obraz ve vědomí zasvěceného (osvíceného) jedince. Každý člověk je více či méně obdařen nějakými vlohami pro vnímání reality v jejich různých dimenzích. Také současný vědec (akademik) využívá při své činnosti svých studiem konvenčně osvojených odborných schopností, ale pouze v pragmaticky vymezené rovině.

Zaučený a zasvěcený čaroděj pak může získat vyšší schopnost ovlivňovat a měnit dané čáry (orientace reality), přičemž zákonitě nese také jistou zodpovědnost za následky a způsobené změny.

Zaznamenaný obraz kupříkladu pomocí fotoaparátu je ideálním prostředkem k záznamu našich myšlenek a představ psaným slovem. Nakonec k pokročilému pojímání a utváření vnímané skutečnosti nebo události, což je obecně pojímáno jako subjektivní záležitost, ale nikomu to proto neupírá právo na zodpovědné užití.

A ještě mějme na paměti jednu velmi významnou a klíčovou souvislost. Čím více myslí se dokáže ztotožnit s nějakou myšlenkou, tím více a s větší silou (energií) pak tíhne k svému naplnění či uskutečnění. Myšlenky mají totiž tu úžasnou schopnost vázat se v psychických strukturách a formátovat energii, která ovšem také často pramení ze spontánně vyvolaných a uvolněných emocí. Čehož nakonec v hojné míře využívají rozličná media a sdělovací prostředky při šíření informací všeho druhu a speciálně pak při reklamních a propagačních kampaních.

Na stránkách různých názorů a čarodějství bych si přál vytvářet relativně nezávislý prostor pro sdílení představ a myšlenek všech těch jedinců, kteří v své duši objevili vrozenou touhu po hledání ve formě vlastních obrazů potažmo písemnictví, v duchu moudrosti, jež se sdílí, nikoli hádá.

Copyright © 2009

Poslední komentáře
17.03.2009 23:51:49: Tak nevím jestli děláte reklamu ale lidi tu přibývají a taky je tu už co vidět. Nevím proč mě to lák...
21.02.2009 21:40:19: Stránky již skutečně krystalizují do své podoby a nastává čas pro nějakou propagaci, přestože věřím,...
21.02.2009 17:35:01: Čas pomalu ukazuje jak se webovky rozvíjejí. Bylo by dobré taky udělat stránkám reklamu, protože jse...
16.02.2009 15:37:48: ... věřím, že čas ukáže v co se mohou rozvinout tyto stránky, které vznikly vlastně také pouhou souh...
 
Chat pro prima lidi... Vstupte ;-)

Administrátor stránek, který vám může udělit práva...
stojmenov{zavináč}seznam{tečka}cz


Počítadlo - jednou denně z počítače (IP):
Aukro.cz